Projelerimiz Projelerimize siz de katılabilirsiniz.
KUKAT Turizm Rehberliği Projesi
  • Proje Tarihi: 1 Ocak 2013
  • Proje Sorumlusu: Turizm Rehberi Projesi

Proje Resimleri

Turizm Rehberi Projesi

Avrupa toplumunun hassas yönlerinden birisi seyahat ettikleri ülkelerde rahat iletişim kurmalarıdır. Bu durumu göz önünde bulundurup KUKAT Çalışma Grubu olarak, bu projeyi hazırlayıp Turizm Bakanlığı ve Turizm girişimcileri ile koordineli bir şekilde uygulamayı uygun gördük.

Evrensel konuşma dili olan İngilizcenin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden ülkemizi ziyaret etmek ve hoşça vakit geçirmek için gelen turistlerin daha rahat iletişim kurabilmeleri ve bizleri, ülkemizi ve kültürümüzü daha iyi tanıyabilmeleri için başlatılan bir çalışmadır.

Avrupa ülkelerinde öğretim gören veya ikamet eden gençlerimizin gönüllülük usulü ile organizeli olarak KKTC’ne gelerek ilgili kurum ve kuruluşların organizesi ile ikişer haftalık seminerler ile eğitilip, bilgilendirilmesi sonucu Avrupa’nın değişik yerlerinde, bilgili ve gönüllü birçok ülke temsilcisi oluşturmaktır.

Ülkemize gelmek isteyen turist guruplarını oluşturmak ve onlara bizzat rehberlik yapmak sureti ile turizm sektörüne ciddi bir katkı sağlamak. Projemizi basarî ile yürütebilmemiz için bize katkı sağlayan ilgili kurum ve kuruluşlara kendim ve çalışma gurubum adına şimdiden teşekkür ederim.

Genel Başkan Ragıp LAPÇIN

Tasarım & Barındırma: Ufku WEB Technologien © Copyright 2012 - 2023 KUKAT