Çünkü Kıbrıs Türkün Malı

KIBRIS Yeşil Kıbrıs güzel Kıbrıs Yerin bende özel Kıbrıs Hem ebed hem ezel Kıbrıs Dertlerinden kurtulmalı Çünkü Kıbrıs Türkün malı Ak denizin incisisin Umudumun öncüsüsün Sanki doğum sancısısın Ana gibi korunmalı Çünkü Kıbrıs Türkün malı Bazan doğru bazan eyri Değişmeli işin seyri Olurmu hiç ayri gayrı Yürek toplu çarpılmalı Çünkü Kıbrıs Türkün malı Vatan sevmek […]